Jugo Chiao Kuo sabor Mango 340ml con pulpa
Jugo Chiao Kuo sabor Te de Crisantemo 350 ml
Jugo Chiao Kuo sabor Calabaza 320 ml
Jugo Chiao Kuo sabor coco 250ml